หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา

ลงทะเบียนที่ New AG International Beijing 2016

Dec 25, 2015

เราจะไปเยี่ยมชมการประชุมนานาชาติครั้งที่ 4 เรื่องการจัดจำหน่ายปุ๋ยเคมีแบบ Slow-and Controlled-Release และ Stablized Fertilizers และงานประชุมและนิทรรศการนานาชาติครั้งที่ 14 ของ New Ag


วันที่: 4-4 เมษายน 2016

สถานที่: China World Hotel, Beijing China


การประชุมครั้งนี้จะให้ข้อมูลใหม่และมีการปรับปรุงและโอกาสในอุดมคติสำหรับเครือข่ายสำหรับ:

-Agronomists

-Scientists

-Consultants

- สถาบันค้นคว้าวิจัย

-Distributors

-Suppliers

-Traders