หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา

สารอินทรีย์ในดิน

Nov 25, 2015

กฎทองของการทำสวนกล่าวว่า "ถ้าคุณปฏิบัติต่อดินของคุณได้ดีก็จะรักษาพืชของคุณได้ดี" ดินอุดมสมบูรณ์เป็นส่วนผสมของน้ำอากาศแร่ธาตุและสารอินทรีย์ ในดินอินทรียวัตถุประกอบด้วยวัสดุจากพืชและสัตว์ที่อยู่ระหว่างการย่อยสลาย เมื่อมีการย่อยสลายอย่างสมบูรณ์จะเรียกว่าฮิวมัส ซากพืชนี้มีความสำคัญต่อโครงสร้างของดินเพราะเก็บอนุภาคแร่ธาตุไว้ในกระจุก ดินอุดมสมบูรณ์มีโครงสร้างเม็ดละเอียดที่ช่วยให้น้ำไหลผ่านและช่วยให้ออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระระหว่างช่องว่างภายในดินและอากาศเหนือ


การใช้อินทรียวัตถุกับดินช่วยเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการเป็นพืชที่อุดมสมบูรณ์ ประโยชน์อีกประการหนึ่งคือเมื่อพืชเจริญเติบโตและต้องการสารอาหารมากขึ้นสารอินทรีย์ที่เพิ่มเข้ามาสามารถใช้เป็นอาหารจากพืชได้ โปรดจำไว้ว่าทุกครั้งที่คุณรบกวนดินโดยการพลิกคว่ำหรือเพิ่มปริมาณออกซิเจนจะถูกเพิ่มลงในดิน สิ่งนี้จะเพิ่มกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่กินอาหารอินทรียวัตถุ ดังนั้นการรบกวนของดินอาจทำให้ปริมาณสารอินทรีย์ในดินลดลงและควรเก็บไว้ให้น้อยที่สุด