หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา

ลูกค้า HK เข้าเยี่ยมชม NatureTech

Dec 08, 2016

เรามีผู้มาเยือนจากฮ่องกง นายวูเสนอการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ NatureTech อย่างละเอียด เรามีการอภิปรายเป็นระยะเวลานานเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงและจีนอิหร่านในช่วงเวลาเดียวกัน