หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา

ละลายน้ำ 100% ของโพแทสเซียม Humate (ซุปโพแทสเซียม F Humate)

Apr 26, 2016


กรดฮิวมิคเองไม่ละลายในน้ำ โพแทสเซียม humate เป็นเกลือโพแทสเซียมของกรดฮิวมิคซึ่งทำให้กรดฮิวมิกละลาย เมื่อมีการเพิ่มกรดฟุลวิเป็นโพแทสเซียม humate ซึ่งทำให้โพแทสเซียม humate กับกิจกรรมสูงขึ้น เนื่องจากละลายน้ำได้ดีเยี่ยม 100% ก็เหมาะที่จะใช้ โดยหยดน้ำ สูตรอาหาร และของเหลว