เกี่ยวกับเรา

เกษตรมีการเปลี่ยนแปลงไปมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอินทรีย์ได้กลายเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในด้านการเกษตรด้วยผลงานด้านโภชนาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เราให้ความสำคัญกับการบำรุงดินและพืชโดยการให้สารอาหารอย่างต่อเนื่องและสมดุลเช่นอินทรียวัตถุ (กรดฮิวมิค) NPK กรดอะมิโนและธาตุต่างๆเป็นต้นเนื่องจากวัสดุที่เป็นแหล่งกำเนิดตามธรรมชาติซึ่งเป็นที่แนะนำสำหรับการทำเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชไร่ปลูกพืชสวนและบ้านสีเขียวเช่นกัน NatureTech เป็น บริษัท...

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น

ข่าวล่าสุด